Praktyki zawodowe w Irlandii
17.05.2018.
 Praktyki zawodowe w Irlandii
 
CHOSZCZNO. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”. Celem jego jest aktywizacja młodych osób pozostających bez pracy poprzez naukę języka angielskiego oraz realizację 2-miesięcznych praktyk zawodowych w Irlandii. Projekt kierowany jest do osób w wieku od 18-35 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” skierowany jest do osób, które spełniają poniższe kryteria łącznie tzn.:
1.    są w wieku 18-35 lat;
2.    są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo;
3.    zamieszkują województwo zachodniopomorskie;
4.    nie uczą się ani nie szkolą.

Dzięki udziałowi w projekcie każdy uczestnik:
1.    uzyska pomoc doradcy zawodowego i psychologa w określeniu ścieżki zawodowej
       i edukacyjnej;
2.    zostanie solidnie przygotowany do wyjazdu na 2-miesiączne zagraniczne praktyki
       zawodowe do Irlandii;
3.    uzyska pomoc w zakresie pisania CV oraz listu motywacyjnego;
4.    skorzysta z kursów nadających uprawnienia do wykonywania zawodu;
5.    nawiąże dużo nowych znajomości.

Szczegółowe informacje o projekcie na  strony internetowej www.bezgranic.zgd.com.pl
(mn)
 
Praktyki zawodowe w Irlandii