W Choszcznie powstaje batalion terytorialsów
14.10.2019.
W Choszcznie powstaje batalion terytorialsów CHOSZCZNO. W ubiegłym tygodniu już oficjalnie ogłoszono, że na terenie naszego województwa zostanie utworzona 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Jej sztab mieścił będzie się w Szczecinie, natomiast pierwszy batalion rozlokowany zostanie w choszczeńskich koszarach.

     

       Wojska Obrony Terytorialnej przystąpiły do czwartego etapu rozwoju, czyli formowania jednostek na zachodnich granicach Polski. W naszym województwie powstanie 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. - Jednym z pierwszych naszych działań będzie powołanie dowództwa, z obecnym tutaj dowódcą tej jednostki pułkownikiem GRZEGORZEM KALICIAKIEM (na zdjęciu z prawej), który zajmie się w pierwszej części formowaniem dowództwa oraz jednego z batalionów, który będzie ulokowany w Choszcznie – poinformował na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. ARTUR DĘBCZAK.
        Wspomniany sztab i dowództwo brygady rozmieszczone zostaną na terenie koszar wojskowych przy ul. Metalowej 59 w Szczecinie, ale dla nas najważniejsze jest to, że pierwszy z trzech planowanych batalionów lekkiej piechoty, ulokowany będzie w koszarach, przy ul. Drawieńskiej, gdzie obecniej stacjonuje dobrze już nam znany, dywizjon artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej.     W Choszcznie powstaje batalion terytorialsów        Pod koniec września, na dowódcę 14 ZBOT wyznaczony został płk G. Kaliciak, który uczestniczył m.in. w wojennych misjach w Iraku i Afganistanie. – Wcześniej był dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jestem zatem pewien, że doświadczenia jakie wyniósł z formowania tamtej jednostki, przyniosą skutek na ziemi zachodniopomorskiej - podkreślił gen. Dębczak. Na wspomnianej konferencji, dowódca nowej brygady stwierdził, że z informacji pozyskanych od szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie wynika, że już teraz w regionie nie brakuje chętnych do służby w tej jednostce. Ważne jest też to, że nabór do brygady jeszcze trwa, a tylko w samym Choszcznie potrzebnych było ponad 200 ochotników. Ci, którzy poważnie myślą o służbie w „terytorialsach”, powinni się zgłaszać do odpowiednich dla miejsca zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień.
Tadeusz Krawiec
 
W Choszcznie powstaje batalion terytorialsów