Wypełnij fiszkę

Szanowni Państwo,

Gmina Choszczno przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji związanych z odnową obszaru zdegradowanego oraz realizacją inwestycji mających na celu przeciwdziałanie problemom społecznym i marginalizowanie negatywnych czynników w obszarze środowiskowym, gospodarczym, przestrzenno- funkcjonalnym i technicznym. Jeżeli więc planujecie Państwo realizacje  działań w tych obszarach  z możliwością wykorzystania dotacji unijnych, proszę o określenie na załączonym dokumencie projektów, które chcieliby Państwo realizować i które powinny zostać uwzględnione w Lokalnym  Programie Rewitalizacji dla Gminy Choszczno. Wypełnioną fiszkę projektową uwzględniającą Państwa potrzeby, proszę przesłać do dnia 20.07.2017 r. na adres aaleksiun@gmina.choszczno.pl.

FISZKA DO POBRANIA