O rewitalizacji

Rewitalizacja to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Rewitalizacja jest zespołem działań z zakresu działań społecznych, zmiany zagospodarowania przestrzeni oraz ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.